Now showing items 1-2 of 1

    Agua residual; biodegradación; demanda bioquímica de oxígeno (DBO5); desinfección; depuración; muestra; multiparámetro; producción per cápita (1)
    Residual water; biodegradation; biochemical demand of oxygen(BOD5); disinfection; sewage disposal; sample; multiparameter and per capita output. (1)